facebook

„Станислав Станчев-Стенли“

За центъра

Приет като УПИЗ по компютърно музициране и компютърна звукообработка на Академичен съвет на 27.01.2004 г.

  

                     За изминалите 12 години в УПИЗ-а са създадени над 200 произведения на студенти и преподаватели на НБУ, проведени са над 400 концертни прояви с над 250 участници от различни страни, осъществени са повече от 50 творчески срещи на утвърдени автори с млади студенти, организирани са над 70 уъркшопове. Има 33-ма наградени студенти на НБУ от различни музикални форуми и фестивали, изготвили творбите си в УПИЗ по компютърно музициране и компютърна звукообработка.

Общият брой на събитията за годините от неговото съществуване под формата на прояви пред публика, създаване на курсови проекти на студенти, срещи с аудитория по различни поводи е над 800.

Новият Учебно-практически и изследователски Център за компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“ се посвещава на името на ученика на проф. Симо Лазаров, като следствие от направено на НБУ дарение от неговите родители. Благодарение на дарената музикална техника, апаратура и средства за изграждане, както и на предоставените и реновирани от НБУ две учебни зали (510 и 511, 1 к.) новият Център достига световно професионално ниво, като студио за музикална продукция. Това дава възможност в него да се осъществяват и външни услуги и концертна дейност, каквито не са реализирани досега, въпреки статута му на УПИЗ.

 

  • Дейности:

 

Учебна дейност:

1. Провеждане на учебни занятия по компютърно музициране
2. Практика на студенти в специализирана база, осигуряваща среда, близка до реалността
3. Създаване и усъвършенстване на DJ-инг и DJ-умения
4. Развиване на умения за представяне на сетове пред публика
5. Провеждане на извънаудиторни занятия по звукотворчество и композиране
6. Придобиване на тонрежисьорски умения при музициране с компютърна техника
7. Придобиване на умения за музикално оформление на звукови картини
8. Усвояване на техниките за монтаж, презапис и прослушване на фонограми.

Дейности, свързани с други звена на университета:

1. Съдействие на студиата на Радио-телевизионния център на НБУ при реализиране на конкретни проекти за радио- и/или телевизионна продукция;

2. Предоставяне на професионална среда и съдействие при създаването на звукови материали, илюстриращи учебния процес в отделни курсове и програми на НБУ, предимно с дистанционна форма но обучение;

3. Съдействие на структури на НБУ при създаването на рекламни и други послания чрез звукови картини и композиции;

4. Предоставяне на сцена за музикална изява на студенти и преподаватели на НБУ от други програми;

5. Организиране и провеждане на уъркшопове и беседи, посветени на компютърното музициране и компютърната звукообработка;

6. Изграждане и развитие на музикален фонд от творби на студенти и преподаватели на НБУ, който може да се ползва при озвучаване на университетски събития, както и в рекламните кампании на НБУ.

 

Медиите за нас:

03.11.2016 Награди „Кристална лира 2016“, БНТ

04.11.2016 Награди „Кристална лира 2016“, Радио NJOY

15.11.2017 Откриване на новия Център, в-к "Дума"

24.11.2017 Откриване на новия Център, в-к "Аз Буки"