facebook

„Станислав Станчев-Стенли“

Услуги

Като следствие от придобитите нови технологични възможности, УПИЗ „Център за компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“ предлага следния ценоразпис на услугите:

Работа в пространствата на УПИЗ

1 час

15.00 лв.

Композиране или синтез на звук или музика

1 мин.

120.00 лв.

Монтаж на звук или музика

1 мин.

20.00 лв.

Презапис на звук или музика

1 мин.

0.50 лв.

Мастеринг

5 мин.

40.00 лв.

Изготвяне на постпродукция с видеоматериал

5 мин.

25.00 лв

Копие на CD или DVD носител *

1 брой

30.00 лв.

Прехвърляне на CD или DVD носител*

1 брой

20.00 лв.

* не включва цената на носителя