facebook

„Станислав Станчев-Стенли“

Снимка на залата

 

Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“

Центърът се създава на мястото на УИПЗ по компютърно музициране и компютърна звукообработка, приет на Академичен съвет на 27.01.2004 г., и се посвещава на името на Станислав Станчев-Стенли, съмишленик на проф. Симо Лазаров, като следствие от направено на НБУ дарение от неговите родители. Благодарение на дарената музикална техника, апаратура и средства за изграждане, както и на предоставените и реновирани от НБУ две учебни зали (510 и 511, 1 к.) новият Център за компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли“ достига световно професионално ниво, като студио за музикална продукция. Това дава възможност в него да се осъществяват и външни услуги и концертна дейност.